🏆 TOP POP WINNER! 🏆

aka “Nemáme jméno a chceme prodávat vstupenky”.

Než začneme zveřejňovat line-up příštího ročníku, připravili jsme pro vás nemalý počet dárků. Máme pro vás soutěž aka vylepšovák vašich zážitků na Pop Messe 2023!
Top Pop instrukce a Top Pop Prizes najdete zde:

 

Kupte mezi 15. zářím a 16. říjnem dvoudenní lupen a jste ve slosování. Výherce vylosujeme v pondělí 17. října v živém streamu na našem FB.

 

 

 

O co se bude hrát?

🏆  1. cena

 • 2denní vstupenka na Pop Messe 2023
 • ubytování pro 2 osoby v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum na 2 noci
 • 2 NFC chipy k bezkontaktní platbě na festivalu přednabité na 500 Kč
 • 2x tričko Pop Messe

🏆  2. cena

 • 2denní vstupenka na Pop Messe 2023
 • ubytování pro 2 osoby na vysokoškolských kolejích J. A. Komenského na 2 noci
 • 2 NFC chipy k bezkontaktní platbě na festivalu přednabité na 500 Kč
 • 2x tričko  Pop Messe

🏆 3. cena

 • 2denní vstupenka na festival Pop Messe 2023
 • 2 NFC chipy k bezkontaktní platbě na festivalu přednabité na 500 Kč
 •  2x tričko  Pop Messe

🏆  4. cena

 • 2denní vstupenka na festival Pop Messe 2023
 • 2x tričko Pop Messe

🏆  5.-10. cena

 • 2denní vstupenka na festival Pop Messe 2023

Vstupenka 1 500 ,-

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Top Pop Winner“

 

 1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže:

Společnost: Pop Messe s.r.o., IČO:08714541, se sídlem: U chmelnice 745/2, Modřany, 143 00 Praha, Spisová značka: C 323838/MSPH Městský soud v Praze (dále jen Pořadatel) pořádá soutěž s názvem „Top Pop Winner“ (dále jen Soutěž) a stanovuje její pravidla a podmínky (dále jen Pravidla) takto:

 1. Termín a způsob konání Soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím stránky Facebook, na uživatelském profilu Pořadatele www.facebook.com/popmessefestival a  zároveň je uveřejněna na webových stránkách www.popmesse.cz

Soutěž probíhá v období od 15.9 do 16.10. 2022

 1. Účastník

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní následující níže uvedené podmínky (dále jen „Soutěžící účastník“)

 • je plně svéprávná a zakoupí v době konání Soutěže prostřednictvím předprodejního systému GoOut.cz dvoudenní vstupenku na festival Pop Messe 2023 s označením Top Pop Winner a v rámci zakoupení vyplní údaje dle těchto Pravidel,
 • není zaměstnancem Pořadatele, jakož i osobou jim blízké ve smyslu §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Vyloučená osoba“), V případě, že se Vyloučená osoba stane výhercem, nemá na výhru nárok.

Každý Soutěžící účastník se může zúčastnit Soutěže pouze jednou.

Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži podle těchto Pravidel jednotlivými Soutěžícími došlo.

Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne, jestliže Pořadatel zjistí či bude-li mít oprávněné a důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání se strany některého Soutěžícího či osoby, která dopomohla některému Soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti podle těchto Pravidel či jednající v rozporu s těmito Pravidly, nebudou so Soutěže zařazeni, resp. budou ze Soutěže vyřazeni. Zvítězil-li Soutěžící podvodně či v důsledku porušení těchto Pravidel, nárok na výhru mu nevzniká.

 1. Vyhodnocení Soutěže

Vyhodnocení Soutěže proběhne losováním dne 17. 10 od 16:00 hodin prostřednictvím živého vysílání na facebookové stránce Pořadatele.

 1. Výhry
 2. cena: Dvoudenní vstupenka na festival Pop Messe 2023 + poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum na dvě noci + 2 NFC chipy sloužící k bezkontaktní platbě v areálu festivalu přednabité kreditem v hodnotě 500 Kč + 2x tričko s logem festivalu Pop Messe
 3. cena: Dvoudenní vstupenka na festival Pop Messe 2023 + poukaz na ubytování pro dvě osoby na vysokoškolských kolejích Jana Amose Komenského na dvě noci + 2 NFC chipy sloužící k bezkontaktní platbě v areálu festivalu přednabité kreditem v hodnotě 500 Kč + 2x tričko s logem festivalu Pop Messe
 4. cena: Dvoudenní vstupenka na festival Pop Messe 2023 + 2 NFC chipy sloužící k bezkontaktní platbě v areálu festivalu přednabité kreditem v hodnotě 500 Kč + 2x tričko s logem festivalu Pop Messe
 5. cena: Dvoudenní vstupenka na festival Pop Messe 2023 + 2x tričko s logem festivalu Pop Messe
 6. až 10. cena: Dvoudenní vstupenka na festival Pop Messe 2023

Kontaktování výherce a doručení výhry: Pořadatel kontaktuje výherce prostřednictvím emailové adresy, sdělenou Soutěžícím účastníkem. Výhra bude doručena poštou na adresu sdělenou Soutěžícím účastníkem, případně osobním odběrem v Brně v kanceláři Pořadatele Brno, Veveří 38 v pracovní dny od 10 do 16 hodin.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výher jiná plnění. Pořadatel tímto není účastníkům akce nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech. Výhry nepřevzaté do 30 dnů od vyhlášení propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv či zásilek.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 1. Zpracování osobních údajů

Účastí v Soutěži dává Soutěžící účastník Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v účinném znění (dále jen Zákon), a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo podnikatele, adresa, e-mail, telefon, to za účelem plnění podmínek v rámci Soutěže a předání výhry. V případě, že se Soutěžící účastník stane výhercem, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení na profilu Facebook Pořadatele. Soutěžícímu účastníku náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná Zákonem. Soutěžící účastník poskytuje své údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, a to bezplatně formou e-mailu zaslaného na kontaktní osobu Pořadatele (viz. odst. 8. Pravidel). V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto Pravidel a příp. i Soutěž zrušit. Pro Soutěž jsou platná pravidla zveřejněná na internetových stránkách Pořadatele www.popmesse.cz

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly.

 1. Kontaktní osoba Pořadatele:

Tomáš Kelar, e-mail: kelar@popmesse.cz.

Tato Pravidla platí od 15. 9. 2022