Za finanční podpory
Festival se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brno Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
Oficiální partner
Hlavní mediální partner
Generální mediální partner
Exkluzivní mediální partner